Referentielijst

project Naam Bouwplaats Omschrijving Opdrachtgevers Categorie  
233R Basisschool
De Wijngaard oprichten van containerklassen
Herentals Oprichten van containerklassen Scholengemeenschap kOsh Herentals Nieuwbouw Vermelding
233P Basisschool
De Wijngaard verbouwen van kleuterklassen
Herentals Verbouwen van kleuterklassen Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
233S Herentals Buitenaanleg school Scholengemeenschap kOsh Herentals Buitenaanleg Kleurplaat fototoestel
258 St.- Gertrudiskerk Laakdal Volledige restauratie Gemeente Laakdal Restauratie Kleurplaat fototoestel
260 Bovenpoort Herentals Volledige restauratie Stad Herentals Restauratie Kleurplaat fototoestel
260 Zandpoort Herentals Volledige restauratie Stad Herentals Restauratie Kleurplaat fototoestel
266 AZ Turnhout- Campus St.- Jozef Turnhout Verbouwing ziekenhuis (i.s.m. AIM) KMSI Verbouwing- Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
281 St.- Elisabethgasthuis Diest Restauratie Regie der Gebouwen   Kleurplaat fototoestel
288 Afscheidplaats Herentals Bouwen van een afscheidsplaats Stad Herentals Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
298 Bouwen van een winkel/appartement/burelen Turnhout Nieuwbouw winkel/appartement/burelen KSH- CM Turnhout Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
300 St.- Josephkapel Laakdal Renovatie/restauratie van een kapel Gemeente Laakdal Verbouwing/restauratie Kleurplaat fototoestel
303 Luxemburgcollege Leuven Restauratie van gevels en daken Regie der Gebouwen Restauratie Kleurplaat fototoestel
314 KSH- Oude Vaartstraat Turnhout Verbouwing van woning tot burelen KSH-KMSL Verbouwing Kleurplaat fototoestel
327 Oud gemeentehuis Kampenhout Volledige restauratie Gemeente Kampenhout Restauratie Kleurplaat fototoestel
331 Begijnhofmuseum Herentals Volledige restauratie OCMW Herentals Restauratie Kleurplaat fototoestel
333 Restauratie kapel en apotheek St-Elisabethziekenhuis Diest Restauratiewerken   Restauratie  
334 Schoolcomplex (W)onderwijs Herentals Masterplan Scholengemeenschap kOsh Herentals Masterplan + Nieuwbouw  Kleurplaat fototoestel
340 Hoekhuis Kerkstraat Herentals Verbouwing bestaande woning Kerkfabriek St.- Waldetrudis
 
Verbouwing vermelding
341 RVT Paradijs Lier Bouwen van een nieuw rust- en verzorgingstehuis (i.s.m. AIM) OCMW Lier- Dexia Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
346 CM- Herentals Herentals Bouwen van nieuwe burelen KSH- CM Turnhout Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
347 Woning V-M Herentals Verbouwen van een woning Particulier Verbouwing vermelding
349 O.L.V. kapel troost der verdrukten Berlaar Volledige restauratie Gemeente Berlaar Restauratie Kleurplaat fototoestel
352 Basischool De Leertuin verbouwen klaslokalen Herentals Verbouwen van St-Janszaal tot 2 klaslokalen Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
356 Woning V Gierle Nieuwbouwwoning Particulier Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
360 Woning M - V Geel Bel Nieuwbouwwoning Particulier Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
368 De Wolsack Antwerpen Opmeting en bouwhistorisch onderzoak Erfgoed Vlaanderen Restauratie Kleurplaat fototoestel
371 Pastorij Kampenhout Kampenhout Restauratie van een beschermd monument   Restauatie Kleurplaat fototoestel
372 Woning M-T Herentals Nieuwbouwwoning Particulier Nieuwbouw vermelding
373 St.- Anna Godshuis Lier Renovatie/restauratie van een poortgebouwen en 28 woningen OCMW Lier Verbouwing/restauratie Kleurplaat fototoestel
374 C- mine Genk Restauratie (i.s.m. 51N4E & Studiebureau Monumentenzorg) Stad Genk Restauratie Kleurplaat fototoestel
376 St. Lambertuskerk Laakdal Restauratie interieur Gemeente Eindhout Restauratie Kleurplaat fototoestel
378 Standbeeld Boerenkrijg Herentals Restauratie standbeeld Stad Herentals Restauratie Kleurplaat fototoestel
387 Woning S-C Kessel -Lo Verbouwing van een woning Particulier Verbouwing vermelding
446 Verhaert- Anthonis "Huize Eikendreef" Bouwel Renovatie en bouw bejaardenwoningen Bouwel Particulier Verbouwing/nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
392 School Heilig Graf Turnhout Restauratie Heilig Graf Restauratie Kleurplaat fototoestel
392 Heilig Graf fase 2 Turnhout        
393 Begijnhof Turnhout- landschapsbeheerplan Turnhout Landschapsbeheerplan+ opmeting / bouwhistorisch-technisch onderzoek OCMW Turnhout Masterplan +
Nieuwbouw
Kleurplaat fototoestel
393 Begijnhof Tunrhout- Woningbeheersplan Turnhout Opmaak woningbeheersplan OCMW Turnhout Beheersplan Kleurplaat fototoestel
393 Begijnhof Turnhout-
Calvarieberg
Turnhout Instandhoudingswerken  OCMW Turnhout Restauratie Kleurplaat fototoestel
397 Gerechtsgebouw Turnhout Turnhout Restaureren van bestaande gebouwen + nieuwbouw Regie der Gebouwen Restauratie + nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
401 St.- Agnetendal Arendonk Verbouwing van een klooster naar sociale woningen De Noorderkempen Restauratie Kleurplaat fototoestel
401 St.- Agnetendal nieuwbouwwoningen Arendonk Nieuwbouwwoningen De Noorderkempen Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
402 Instituut St. Maria Antwerpen Verbouwen van en turnzaal Instituut St.- Maria Verbouwing Kleurplaat fototoestel
403 Het Haasken Diest Restauratie Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
405 O.L.V. ten hemel opgenomen Wuustwezel Restauratie kerkgebouw Kerkfabriek O.L.V. ten hemel Restauratie Kleurplaat fototoestel
408 College van Luik Leuven Restauratie Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
485 Wit- Gele Kruis Boom Casco gebouw inrichten als kantoren Wit- Gele kruis Antwerpen Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
409 Eurostation Mechelen Restauratie en begeleiding voor het verplaatsen van spoorweghangars Euroimmostar Restauratie + begeleiding verplaatsing Kleurplaat fototoestel
413 Sacré Merchtem Restauratie woning + drukkerij Maurits Sacré Restauratie Kleurplaat fototoestel
414 Den Drossaard (voormalige jeigdherberg) Stad Diest Restauratie en verbouwing van voormalige jeugdherberg Stad Diest Restauratie + verbouwing Kleurplaat fototoestel
416 Stoomzagerij Laakdal Instandhoudingswerken + restauratie van de stoomzagerij Gemeente Laakdal Restauratie + instandhoudingswerken Kleurplaat fototoestel
418 Polyvalente zaal Vorselaar Bouw van een polyvalente zaal Gemeente Vorselaar Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
420 Ophaalmachinegebouw Heusden- Zolder Restauratie van het ophaalmachinegebouw op de mijn- site Gemeente Heusden- Zolder Restauratie Kleurplaat fototoestel
420 CC Muze Heusden- Zolder Restauratie en verbouwing van het ophaalmachinegebouw op de mijn- site tot cultuurcentrum Gemeente Heusden- Zolder Restauratie/Verbouwing Kleurplaat fototoestel
421 3 kapellen Laakdal Restauratie van 3 kapellen Gemeente Laakdal Restauratie Kleurplaat fototoestel
425 Wico Overpelt Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
426 Begijnhofwoning D Turnhout Restauratie van een begijnhofwoning particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
427 Pain Deco Geel Restauratie van een Art- Deco woning met handelszaak particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
432 Woning V S Herentals Restauratie van een woning particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
436 Romeinse Tempel Tongeren Restauratie tempel- site Stad Tongeren Restauratie Kleurplaat fototoestel
443 Woning L Edegem Verbouwen van een bestaande woning particulier Verbouwing Kleurplaat fototoestel
444 Schachtbok + ophaalgebouw Heusden- Zolder Restauratie van schachtbok + ophaalgebouw op mijn- site N.V. De Mijnen Restauratie Kleurplaat fototoestel
452 Rijn Geel Geel Ontwerpen van een voorgevel Particulier Ontwerp Kleurplaat fototoestel
xxx St. Willebrorduskapel Olen Volledige restauratie Gemeente Olen Restauratie Vermelding
xxx RVT Nijlen Nijlen Nieuwbouw rusthuis   Nieuwbouw Vermelding
xxx RVT Kessel Kessel Nieuwbouw rusthuis   Nieuwbouw Vermelding
xxx St.- Antoniuskerk Herentals Restauratie van het dak Kerkfabriek St.-Antonius Restauratie Vermelding
100 Lakenhal Herentals Restauratie Stad Herentals Restauratie Kleurplaat fototoestel
165 St.- Martinuskerk Olen Volledige restauratie Gemeente Olen Restauratie Kleurplaat fototoestel
184 Domein Hooidonk Zandhoven Verbouwing van vakantiecentrum en medico-hotel CM Verbouwing Vermelding
195 Villerscollege Leuven Volledige restauratie Regie der Gebouwen Restauratie Kleurplaat fototoestel
200 Gerechtshof + kasteel Turnhout Restauratie Regie der Gebouwen Restauratie Kleurplaat fototoestel
202 Egmont paleis Brussel Volledige restauratie Regie der Gebouwen Restauratie Kleurplaat fototoestel
207 RVT De Linde Veerle Nieuwbouw rusthuis (i.s.m. Vanhout Ass) KMSI Nieuwbouw Vermelding
216 Stedelijke muziekacademie Herentals Restauratie en nieuwbouw Stad Herentals Restauratie-Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
240 O.L.V.- kerk Olen Restauratie van het dak Gemeente Olen Restauratie Vermelding
256 Europese school Brussel Nieuwbouw school Europese school Nieuwbouw Vermelding
272 Aeropolis Brussel Huis van de Arbeid Verbouwing van bureelgebouw Verbouwing Vermelding
282 Dekenij Herentals Kerkfabriek St.- Waldetrudis Restauratie van het dak Restauratie Vermelding
285 Fidea- Van Eycklei Antwerpen Fidea Verbouwing van bureelgebouw Verbouwing Vermelding
287 St.- Waldetrudiskerk Herentals Kerkfabriek St.- Waldetrudis Restauratie van het dak Restauratie Vermelding
301 RVT De Lusthoven Arendonk KMSI Verbouwing van een rusthuis Verbouwing Vermelding
303 Luxemburgcollege Leuven Regie der Gebouwen (i.s.m. OSAR) Restauratie Restauratie Vermelding
312 Klooster Norbertinessen Veerle Zusters Norbertinessen Restauratie priorij Restauratie Vermelding
319 Basisschool Evenaar Herentals Verbouwing turnzaal/maken van een brandweerdoorgang Scholengemeenschap kOsch Herentals Verbouwing Vermelding
328 K&F- Electro techniek Geel Nieuwbouw burelen/industriehal K&F Nieuwbouw Vermelding
352 A Basisschool Leertuin verbouwen van een klaslokaal en plaatsen van een noodtrap Herentals Verbouwing klaslokalen Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
358 Verbouwing appartement Turnhout   De Volksmacht Verbouwing Vermelding
366 Woning L- C Pulderbos Verbouwing woning particulier Verbouwing Vermelding
385 Woning P - M Herentals Verbouwen van een woning Particulier Verbouwing Vermelding
435 Novatio Olen Verbouwing bedrijf Novatio  Verbouwing Kleurplaat fototoestel
437 Campus Lierseweg kOsh Herentals Verbouwing openbaar gebouw Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
438 Parking Begijnhof Herentals ontwerpen van een parking   Ontwerp Vermelding
439 Campus St.- Jansstraat- kOsh Herentals Verbouwing openbaar gebouw Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Vermelding
442C Campus Collegstraat- kOsh Herentals Nieuwbouw sanitair blok Scholengemeenschap kOsh Herentals Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
445 Haalbaarheidsstudie Maaseik Maaseik Restauratie bestaand gebouw (i.s.m. ABV+)   Haalbaarheidsstudie Vermelding
447 Campus St.-Jozefsinstituut- kOsh Herentals Verbouwing openbaar gebouw Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Vermelding
449H Campus Schepperstraat- kOsh Herentals Verbouwing voor lichaamsverzorging fase 2 Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
449M Campus Schepperstraat- kOsh Herentals Renovatie speelplaats Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
449C Campus Schepperstraat- kOsh Herentals Nieuwbouw sanitair blok Scholengemeenschap kOsh Herentals Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
449G Campus Schepperstraat- kOsh Herentals Verbouwing voor lichaamsverzorging fase1 Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
449R Campus Schepperstraat- kOsh Herentals Inrichten afdeling personenzorg Scholengemeenschap kOsh Herentals Verbouwing Kleurplaat fototoestel
453 Watertoren Heusden- Zolder Restaureren van een watertoren op de mijn- site N.V. De Mijnen Restauratie Kleurplaat fototoestel
459 Woning J V R Scherpenheuvel Verbouwen van een woning Particulier Verbouwing Vermelding
460 Woning R - M Wijgmaal Verbouwen van een woning Particulier Verbouwing Kleurplaat fototoestel
465 Aartsbisschoppelijk paleis Mechelen Verbouwing conciërgewoning Provincie Antwerpen Vernieuwbouw Vermelding
465 Aartsbisschoppelijk paleis Mechelen Restauratie bestaand gebouw (i.s.m. ABV+) Provincie Antwerpen Restauratie Vermelding
466 Heilig Hart kerk Turnhout Restauratiewerken aan kerk Kerkraad Turnhout Restauratie Vermelding
467 Wit- Gele kruis Herentals Inrichten van bestaande zolder Wit- Gele kruis Antwerpen Restauratie Kleurplaat fototoestel
470 Woning K - S Oud- Turnhout Bouwen van een vrijstaande woning Particulier Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
471 Woning J - S Lichtaart Bouwen van een vrijstaande woning Particulier Nieuwbouw Kleurplaat fototoestel
472 Woning VG Vosselaar Verbouwen van een bestaande woning Particulier Verbouwing Kleurplaat fototoestel
473 St- Elisabeth gasthuisschuur Herentals Restauratie oude gasthuisschuur OCMW Herentals Restauratie Kleurplaat fototoestel
479 Convent van Bethlehem Ranst Brandbeveiligingswerken Convent van Bethlehem   Kleurplaat fototoestel
483 Woning W Diest Restauratie van een beschermd monument   Restauratie Kleurplaat fototoestel
484 Gerechtshof  Mechelen Mechelen Studieopdracht voor een masterplan en de restauratie en renovatie van het oud ziekenhuis voor de huisvesting van gerechtelijke diensten Regie der gebouwen Restauratie Kleurplaat fototoestel
486 Pastorij Holsbeek Holsbeek   Kerkfabriek St.- Maurus Restauratie Vermelding
488 Landschapsbeheersplan Begijnhof Diest Diest OCMW Diest OCMW Diest   Kleurplaat fototoestel
489 Gemeentehuis Laakdal Laakdal   Gemeente Laakdal Restauratie Vermelding
491  Begijnhofwoningen Lier Lier   OCMW Lier   Vermelding
498 Begijnhofwoning nr.32 Turnhout Turnhout   Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
499 Hezeschranshoeve Geel Restauratie van een beschermd monument Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
500 Mouterij Hoogstraten   Regie der Gebouwen Studieopdracht Instandhouding Kleurplaat fototoestel
501 Wit Gele Kruis Mol Nieuwbouw: inrichting casco   verbouwing Kleurplaat fototoestel
503 Allerheiligenkapel Diest Instandhoudinswerken aan muur rondom de kapel Kerkfabriek Sint- Sulpitius en Dyonisius Instandhoudingswerken Kleurplaat fototoestel
504 Ikorn Ninove       Kleurplaat fototoestel
506 Tiendenschuur  Tessenderlo Instandhoudingswerken  Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
509 Woning R-G Lier Retaureren van een voorgevel van een ebschermd monument Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
511 C-mine schachtbokken Genk Bouwkundige werken   Restauratie Kleurplaat fototoestel
512 Project VS Olen Plaatsen van een houten overkapping op een bestaande buitentraphal. Particulier Verbouwing Kleurplaat fototoestel
515 Villa Paviljoen Laakdal Verbouwen van een woning Particulier Restauratie-Nieuwbouw Vermelding
517 Herenhuis V Turnhout Verbouwen van een woning Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
520 Poortgebouw Begijnhof Turnhout Opmaken van een herbestemmingsstudie en een beheersplan voor het poortgebouw van het begijnhof in Turnhout OCMW Trunhout
 
Herbestemming/ beheersplan Kleurplaat fototoestel
524 NMBS station Tienen Tienen Verbouwen/restaureren van stationsgebouw  
Restauratie
Kleurplaat fototoestel
529 St.- Jozefkerk Vosselaar Wedstrijd: Herbestemming van de voormalige St- Jozefskerk Vosselaar tot vrijetijdshuis Gemeentebestuur Vosselaar   Kleurplaat fototoestel
530 Restauratie herenhuis Itegem Restauratie van een beschermd monument Particulier
Restauratie
Kleurplaat fototoestel
532 A Sint-Sulpitiuskerk Diest Beheersplan   Beheersplan Vermelding
533 Katspoelhoeve Bierbeek Restauratie van een beschermd monument Particulier Restauratie Kleurplaat fototoestel
534 Begijnhof Herentals Herentals Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
535 Empirewoning Maison Thimister Diest Restauratie van een beschermd monument   Restauratie Kleurplaat fototoestel
537 St. Lambertuskerk Ekeren Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
539 Agfa Gevaert schouw Mortsel Bouwkundige werken   Restauratie Kleurplaat fototoestel
540 St. Catharinakerk Diest Beheersplan   Beheersplan Vermelding
541 C-Mine vloertegels Genk Restauratie tegelvloer beschermd monument   Restauratie Vermelding
542 De Kluis Herentals Verbouwen van een handelszaak   Verbouwing Vermelding
544 Huis Caron Turnhout Restauratie van een beschermd monument   Restauratie Vermelding
547 Stadhuis Borgloon Borgloon Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
547 Kannunikenhuis Borgloon Borgloon Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
547 Neogotische kapel, Borgloon Borgloon Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
547 Begijnhofkapel, Borgloon Borgloon Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
548 Kapel OLV der 7 weeën Einhout Beheersplan   Beheersplan Vermelding
549 NMBS - perron Vilvoorde Restauratie trapkooien   Restauratie Kleurplaat fototoestel
550 Begijnhof Diest Diest Masterplan   Masterplan Vermelding
551 Wit Gele Kruis Schilde Schilde Inrichting kantoren   Verbouwing Vermelding
553 Woning C Lier Restauratie van een beschermd monument   Restauratie Vermelding
554 Woning G Walsbets Restauratie van een beschermd monument   Restauratie Vermelding
555 Bokrijk fase 1 Bokrijk Restauratiewerken Openluchtmuseum   Restauratie Kleurplaat fototoestel
555 Bokrijk fase 2 Bokrijk Restauratiewerken Openluchtmuseum   Restauratie Kleurplaat fototoestel
556 Technicum Londenstraat Antwerpen Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
557 Ijskelder Essen Reconstructie van een ijskelder   Restauratie Vermelding
558 Woning C-DM Herentals Verbouwen van een woning   Verbouwing Kleurplaat fototoestel
559 St.Antonius Abt kerk Oud- Turnhout Beheersplan   Beheersplan Vermelding
560 Den Troon Grobbendonk Restauratie van een beschermd monument   Restauratie Vermelding
563 Boerderij Paal Paal Verbouwing van een beschermd monument   Restauratie Vermelding
564 DAST Vennen Herentals Bedrijvencomplex   Nieuwbouw Vermelding
565 St. Pieterskerk Berlaar Beheersplan   Beheersplan Vermelding
567 Oud Gemeentehuis Mol Mol Beheersplan   Beheersplan Vermelding
571 Begijnhof Antwerpen Antwerpen Beheersplan   Beheersplan Kleurplaat fototoestel
572 St.- Bavokerk Noorderwijk Onderhoud van daken   Restauratie Vermelding
575 St.- Antoniuskerk + omgevingEdgem Edegem Beheersplan   Beheersplan Vermelding
577 DAST Herentals Verbouwing van 2 woningen naar appartementen   Verbouwing Vermelding