kOsh campus Lierseweg - Herentals

Het vroegere sportcentrum 'het binnenhof' met bijhorende woning aan de Lierseweg te Herentals wordt verbouwd ten behoeve van kOsh vzw. De huidige woning wordt verbouwd en uitgebreid naar een administratief gebouw voor het centrale secretariaat van de scholengemeenschap kOsh. De huidige sportinfrastructuur (squashzalen, bewegingsruimten en een sporthal met toebehoren) wordt gerenoveerd naar turn- en sportlokalen voor de leerlingen van de eerste graad-school.