Stedelijke muziekacademie - Herentals

ARAT werd aangesteld voor onderhoudswerken en het opstellen van een beheersplan voor de muziekacademie in de Hikstraat te Herentals.De school werd aanvankelijk als jongensschool gebouwd, naar ontwerp van provinciaal architect P.J. Taeymans (1842-1902). In navolging van de schoolwet uit 1842 moest het oude schooltje worden vervangen door een nieuw schoolgebouw, dat voldeed aan alle normen zowel op vlak van infrastructuur als inhoud van het lessenprogramma. Gemeentes kregen dankzij de wet subsidie om gratis lager onderwijs voor elk kind mogelijk te maken. Het gebouw van Taeymans werd gebouwd tussen 1881-1883 en getuigt vandaag nog steeds van een bijzondere kwaliteit, zowel qua ontwerp als materialiteit en detaillering. Vergelijking met de historische plannen toont aan dat het gebouw bovendien bijzonder goed bewaard blijft.