Sint-Jorispoort - Ninove

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van het restauratiedossier en het beheersplan
 
Het Sint-Joris-schuttershof werd omstreeks 1250 ingericht aan de oostelijke stadsvesten van Ninove, waar het tot op vandaag bleef bestaan. Het poortgebouw van het hof werd in de zestiende eeuw vernield tijdens de bezetting door de Geuzen, waarna het in de zeventiende eeuw werd heropgericht. De gilde zelf verloor haar bestaan na de Franse Revolutie, waarna het poortgebouw werd ingericht als schoolgebouw. Tot op heden blijft het gebouw onderdeel van de Sint-Jorisschool, waar het wacht op een restauratie en herbestemming. Het gebouw omvat nog een aantal waardevolle interieurelementen zoals achttiende-eeuws stucwerk, een authentieke kachelnis, neogotische muurschilderingen en een zeventiende-eeuwse dakstructuur.