Mouterij - Hoogstraten

∎ Eind december 2014 werd ARAT∎architecten aangesteld voor de studieopdracht instandhouding mouterij te Hoogstraten.

∎ De restauratiewerken aan de mouterij in het Penitentiair Schoolcentrum te Hoogstraten komen stilaan in de afwerkingsfase. Het PSC bevindt zich in het voormalige kasteel van Hoogstraten. De mouterij is één van de bijgebouwen op de site en bevindt zich ten noorden van het voormalige kasteel. Het gebouw werd opgetrokken tussen 1896 en 1901, werd ontworpen door architect Victor Besme en maakt deel uit van zijn masterplan voor de site. Het gebouw bevat nog tal van intacte bouwsporen dewelke verwijzen naar de vroegere werking van de mouterij. Omwille van stabiliteitsproblemen waren dringende instandhoudingswerken noodzakelijk.