Agnetendal - Arendonk

ARAT werd aangesteld voor:
De restauratie en herbestemming van het voormalig Sint- Agnetendalklooster  tot huurwoningen.
De renovatie van de schuur.
Het bouwen van 4 huurwoningen binnen de kloostertuin.
Voor het integraal ontwerp van de verschillende buitenruimten rond het complex, inclusief de waardevolle historische kloostertuin werd studiebureau OMGEVING aangesteld.
 
In 1ste fase worden de 4 huurwoningen binnen de kloostertuin gebouwd.