Filter op recente projecten
Gemeentehuis Mol Gemeentehuis Mol
St.- Lambertuskerk Ekeren St.- Lambertuskerk Ekeren
Kapel en apotheek St.-Elisabethgasthuis Kapel en apotheek St.-Elisabethgasthuis
Bokrijk fase 2 Bokrijk fase 2
CC Muze CC Muze
Station Vilvoorde Station Vilvoorde
Bokrijk fase 1 Bokrijk fase 1
 BHP Allerheiligenkapel Diest BHP Allerheiligenkapel Diest
BHP begijnhof Herentals BHP begijnhof Herentals
station tienen station tienen
kosh campus Collegestraat kosh campus Collegestraat
Afscheidsplaats Afscheidsplaats
kOsh campus Lierseweg kOsh campus Lierseweg
Gerechtshof Mechelen Gerechtshof Mechelen
Handelsrechtbank- nieuwbouw Handelsrechtbank- nieuwbouw
Wetenschapslokalen Wetenschapslokalen
Oude pastorij Oude pastorij
Convent van Bethlehem Convent van Bethlehem
St.- Michielskerk St.- Michielskerk
Academia Academia
3 kapellen 3 kapellen
Stoomzagerij Stoomzagerij
Den Drossaard Den Drossaard
College van Luik College van Luik
O.L.V. Ten Hemel Opgenomen O.L.V. Ten Hemel Opgenomen
Het Haasken/Violette Het Haasken/Violette
Agnetendal Agnetendal
Handelsrechtbank restauratie Handelsrechtbank restauratie
Heilig Graf Heilig Graf
St.- Lambertuskerk Eindhout St.- Lambertuskerk Eindhout
C- Mine C- Mine
St.- Anna Godshuis St.- Anna Godshuis
KSH- Optiek - mediotheek KSH- Optiek - mediotheek
Romeinse Tempel Romeinse Tempel
Restauratie & renovatie ophaalmachinegebouw Restauratie & renovatie ophaalmachinegebouw
Begijnhof Turnhout- Calvarieberg Begijnhof Turnhout- Calvarieberg
Begijnhof Turnhout-landschapsbeheerplan Begijnhof Turnhout-landschapsbeheerplan
Wolsack Wolsack
O.L.V.- kapel O.L.V.- kapel
RVT Paradijs RVT Paradijs
Oud Gemeentehuis Oud Gemeentehuis
Luxemburgcollege Luxemburgcollege
St.- Elisabethgasthuis St.- Elisabethgasthuis
Egmont Paleis Egmont Paleis
Gerechtshof Gerechtshof
Villerscollege Villerscollege
St. Martinuskerk St. Martinuskerk
AZ Turnhout- Campus St-Jozef AZ Turnhout- Campus St-Jozef
Restauratie van het ontvangstgebouw & schachtbok Restauratie van het ontvangstgebouw & schachtbok
Sint Josephkapel Sint Josephkapel
Sint Gertrudiskerk Sint Gertrudiskerk
Bovenpoort Bovenpoort
(W)onderwijs (W)onderwijs
Begijnhofmuseum Begijnhofmuseum
CM CM
Polyvalente zaal Polyvalente zaal
Lakenhal Lakenhal