Gemeentehuis Mol - Mol

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van het beheersplan voor het oud gemeentehuis van Mol. Het beheersplan wordt samen opgesteld met een ontwerpend onderzoek om het gebouw te optimaliseren voor de dienst toerisme en een beknopte voorstudie voor de restauratie van het gebouw. 
Het gemeentehuis van Mol werd gebouwd in 1804-1805 door het toenmalige Franse Bewind. Het eenvoudige classicistische gebouw valt vooral op door zijn inplanting, tussen de eeuwenoude Markt en het portaal van de kerk. Door het nieuwe gemeentehuis te bouwen op enkele meters voor de kerktoren benadrukten de Fransen de suprematie van de staat op de kerk. Bij een geboorte, huwelijk of overlijden zou men eerste de burgerlijke instanties moeten kennen, vooraleer men naar de kerk kon gaan.