St.- Lambertuskerk Ekeren - Ekeren

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van het beheersplan voor de kerk. 
De Sint-Lambertuskerk is een laatgotische kruiskerk, met een oude kern opklimmend tot de vijftiende eeuw. Nadien kende de kerk een aantal verbouwingen in de zestiende, zeventiende en achttiende eeuw. In de negentiende eeuw en vroege twintigste eeuw werden nogmaals enkele verbouwings- en vergrotingswerken uitgevoerd. De torenspits die in 1683 afbrandde werd tussen 1908 en 1911 hersteld. Het rijke interieur werd deels geschilderd en bestaat uit spitsbogige scheibogen op zuilen met koolbladkapitelen uit de zestiende eeuw. Het stucwerk met casementen op het tongewelf is achttiende eeuw. Behalve enkele waardevolle interieurelementen en religieus meubilair heeft de kerk een achttiende-eeuws orgel, gebouwd door J.B. Forceville tussen 1711 en 1715.