Kapel Sint-Willibrordus en Sint-Marculphus - Ezaart

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van een beheersplan

De Sint-Willibrorduskapel werd in 1696 opgetrokken op een hoger gelegen bouwplaats. De nieuwe kapel werd opgetrokken in barokstijl, ter vervanging van een middeleeuws bedehuis. De barokke westgevel werd uitgewerkt met in- en uitgezwenkte top onder een bekronend driehoekig front. Het bepleisterde en beschilderde interieur onder tongewelf is voorzien van achttiende-eeuws stucwerk en een barok portiekaltaar.