pastorij Kampenhout - Kampenhout

De eerste restauratiefase van de pastorijen in Kampenhout is voltooid! Zowel het interieur als het exterieur van de kleine pastorij werden terug in ere hersteld. Het interieur van de grote pastorij zal in de tweede fase gerestaureerd worden.


ARAT restaureert de pastorijen van Kampenhout. Opmerkelijk voor deze site is dat zowel de 17e eeuwse als de 18e eeuwse pastorie tot op heden bewaard bleven. De oude pastorie werd in de 18e eeuw ingekort, maar bestond oorspronkelijk uit minstens vijf traveeën. De grote pastorie van Kampenhout is representatief voor het typemodel van de 18e eeuwse pastorie. Na jarenlange leegstand en verval, worden de pastorijen terug in ere hersteld en zullen ze terug in gebruik genomen worden.