Bokrijk fase 2 - Bokrijk

Nieuws:
ARAT neemt aanstaande zondag deel aan de dag van de architectuur. Onze visie op duurzaam restaureren, en de uitvoering ervan in de verschillende geplande restauraties worden toegelicht in het openluchtmuseum. Meer weten, check deze link! 

http://www.bokrijk.be/nl/evenementen/dag-van-de-architectuur

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van restauratiedossiers voor een aantal gebouwen in het Openluchtmuseum.
Het Openluchtmuseum Bokrijk herbergt een unieke verzameling authentieke gebouwen afkomstig uit verschillende Vlaamse regio’s en tijdsperiodes. ARAT werd in het kader van de meerjarenovereenkomst aangesteld voor de restauratie van 9 gebouwen voor de projecten 2018, die zich zowel in het deelgebied de Kempen als in de regio Limburgs Haspengouw situeren. 
De restauraties gaan uit naar een maximaal behoud en consoliderend herstel van deze gebouwen. De algemene ontsluiting van van zowel de gebouwen op hun site, als de toegang tot de constructies zelf, vormen een belangrijk aandachtspunt tijdens de restauraties. 
De gereconstrueerde kelderhut, de staande wip uit Booischot en de schaapskooi uit Neerpelt situeren zich in het arme heidelandschap van de Kempen. De kelderhut of kuilwoning in Bokrijk werd geconstrueerd aan de hand van documentaire schetsen van schilder en aquarellist Charles Wellens. Voor de heropbouw wordt teruggegrepen naar de originele typologie, om het verhaal te vertellen van de oorspronkelijke kelderhut, vergelijkbaar met een soort hol, die als het ware opgaat in het landschap. De verschijningsvorm van de huidige constructie betreft één van de laatste varianten, waarbij er een slaapkamer tegen de originele kelderhut aangebouwd werd: het voorstel is om deze slaapkamer / ingerichte woonruimte niet te reconstrueren, maar een waarheidsgetrouwe kelderhut te realiseren met de gepaste enscenering in het heidelandschap.
In het vruchtbare heuvelland van Haspengouw en het Maasland treffen we de veldkapel uit Kortessem en de vierkantshoeve uit Beverst aan. Een tweede hoeve die aan restauratie toe is, is de Wellenshoeve uit Lummen. De langgevelhoeve die dateert van 1777 vormt het eerste bouwwerk dat naar Bokrijk overgebracht werd. De stal is voorzien van een authentieke botermolen, aangedreven door een hondenrad.
Het hooghuis uit Tessenderlo, de schuur uit Olen en de turfschob vormen samen een cluster waar Bokrijk de cyclus van wolverwerking illustreert: de kringloop van schaap tot stof wordt weergegeven door weefgetouwen met modiste aan het werk. 
Het hooghuis Tessenderlo vormt een uniek voorbeeld van het Kempisch verdiepingshuis met een asymmetrisch zadeldak dat aan achterzijde doorloopt. De huidige functie zal in de toekomst verder worden uitgebreid met workshops rond het thema mode: het ontsluiten van de unieke eerste verdieping was hiervoor aangewezen.
Uit het historisch vooronderzoek kwam naar voor dat het hooghuis nooit een alleenstaand gebouw is geweest, maar steeds omgeven werd door boederijgebouwen. De gevel uit vakwerkbouw vormt een reconstructie: voor de verplaatsing was hier een aanbouw aanwezig. Iconografische bronnen en fotomateriaal van tijdens de verplaatsing van het gebouw duiden aan dat er hier oorspronkelijk een volume aanwezig is geweest. Er zal een nieuwe sobere aanbouw worden gerealiseerd, die een verwijzing vormt naar het originele volume en tegelijkertijd de circulatieproblematiek van het Hooghuis oplost. Door de verticale circulatie in de aanbouw onder te brengen, blijven de ingrepen in  het historisch gebouw en haar unieke opbouw en typologische kenmerken zeer beperkt.