College van Luik - Leuven

Gegevens

Basisgegevens      ‘College van Luik’
Huisnummer           Muntstraat 9
Kadaster                 2e Afdeling sectie B nummer 884b2
Datering                 17e-eeuw
Bescherming         Als monument (23 april 1974)
Besluit                    nummer 0742

Beschrijving

VIOE

In 1605 gesticht door Ernest van Beieren, prinsbisschop van Luik; opgeheven in 1747.
Aan het linkeruiteinde (betreft Muntstraat nr.9), barokke volutengevel in H. Vredeman de Vriesstijl, uit het eerste kwart van de 17de eeuw(?), meestal, maar enigszins moeilijk aanvaardbaar, circa 1700 gedateerd. Verkocht in 1806 en onderverdeeld in privé-woningen. Wijzigingen aangebracht in de loop van 19de en 20ste eeuw, onder meer uitbreken van nieuwe vensters, voordeuren, winkelpuien...
 
Diephuis, dwars op de straat ingeplant, met drie traveeën en drie bouwlagen onder een voluutbekroning in Vredeman de Vriesstijl.
Het ensemble is opgetrokken in traditionele bak- en zandsteenstijl en wordt gekenmerkt door een hoge zandstenen plint, speklagen, kordons, hoekkettingen, sierankers, vensters in negblokomlijstingen en een kwartbolle kroonlijst in natuursteen.
Het diephuis wordt getypeerd door een barokke geveltop in Vredeman de Vriesstijl, opengewerkt met vier oculi en een laadvenster, en versierd met inzwenkende voluten en zandstenen rolwerk. De keldergaten, de hardstenen deuromlijsting en de tot deur omgevormde vensters in de centrale travee zijn getuigen van de gewijzigde functie na de opsplitsing van het college. Beide zijgevels, voorzien van gekrulde sierankers, zijn opengewerkt door rechthoekige vensters in negblokomlijsting. De achtergevel van het diephuis is bekroond door een asymmetrische trapgevel met laadluik.
Hoewel meermaals aangepast in de loop van de 19de en 20ste eeuw, is deze toestand vandaag nog herkenbaar.
Het voormalige College van Luik werd in 1974 als monument beschermd en in 1987 gedeeltelijk gerestaureerd door ingenieur-architect A. Impens en herbestemd als restaurant (heden "Quo Vadis").