Wolsack - Antwerpen

BESCHRIJVING OPDRACHT

In opdracht van Erfgoed Vlaanderen vzw werd een bouwhistorisch en materieel technisch onderzoek uitgevoerd van “de Hofkamer”, een Classicistisch achterhuis uit het vierde kwart van de 18de eeuw, behorend bij huis “Den Wolsack” in de Oude Beurs 27 te Antwerpen.
 
De opdracht bestond uit volgende deelsaspecten:
   - Een globale en gedetailleerde opmeting van het volledige gebouw aan de binnen- en buitenzijde.
   - Het aanvullen van het reeds geleverd archief- en literatuuronderzoek door studenten van de postgraduaat opleiding    
     Monumentenzorg aan het Henry Van de Velde Instituut.  Belangrijk hierbij was het omgevingsonderzoek waarbij de relatie van de    
     Hofkamer ten opzichte van de andere percelen en doorgangen aan de achterzijde van het perceel bekeken werd.
   - Een globaal bouwhistorisch onderzoek in situ waarbij alle bouwsporen in kaart werden gebracht.
   - Een materiaal technisch onderzoek het exterieur en interieur waarbij bijzondere aandacht geschonken werd aan:
        o   De plafondschildering en supra porta’s op de benedenverdieping.
        o   Het glas en het schrijnwerk van de voorgevel.
        o   Het boekentoilet op de eerste verdieping.
        o   Het uurwerk in de voorgevel.
        o   De wand- en plafondbespanningen op de benedenverdieping en de eerste verdieping.
- Het uitvoeren van bijzondere opdrachten zoals:
        o   Het maken van moulages en afgietsels in gips van twee decoratieve elementen in de voorgevel.
        o   Het tijdelijk consolideren van scheuren of afbladderende verf van de plafondschildering en de supra porta’s op de          
             benedenverdieping.
        o   Het reinigen en conserveren van de afgenomen wand- en plafondbespanningen op de eerste verdieping.
 
De verschillende onderzoeken werden uitgevoerd door:
 
Philip Baelus, architect (Architectuur Atelier bvba)    
           -  Opmeting  en opmaak  plannen van het gebouw i.s.m. Katrien Vervoort & Annette Ramselaer
           -  Bouwhistorisch onderzoek in situ
           -  Diagnosenota “bouwfysische toestand van het gebouw”                                                                                     

Warner Berckmans, restaurateur glasramen            
           -  Materiaal technisch onderzoek van het glas in de voorgevel 

Ingrid Buyens, restaurateur beelden en schilderijen    
           -  Materieel technisch onderzoek en conservatie van de plafondbeschilderingen en supra porta’s op de benedenverdieping          
              en van de wand- en plafondbespanningen op de eerste verdieping

Geneviève Hardy, restaurateur steen                        
           - Maken van moulages en afgietsels in gips van twee decoratieve elementen in de voorgevel
 
Els Malyster, restaurateur beelden en schilderijen     
           -  Materieel technisch onderzoek en conservatie van de plafondbeschilderingen en supra porta’s op de benedenverdieping en
              van de wand- en plafondbespanningen op de eerste verdieping

Caroline Vandegehuchte, bouwhistorica                    
           -  Historisch onderzoek i.s.m. Robin Engels
           -  Bouwhistorisch onderzoek in situ                                                                                    
           -  Materieel technisch onderzoek van de afwerkingslagen i.s.m. Charlotte Fexer
           -  Redactie van het eindrapport

Veerle Vercammen, restaurateur leder                        
           -  Materiaal technisch onderzoek van het boekentoilet

Dirk Wendelen, restaurateur meubilair                        
           -  Materiaal technisch onderzoek van het boekentoilet
           -  Materiaal technisch onderzoek van het schrijnwerk in de voorgevel                                                                                      
 
DEN WOLSACK
 
Het achterhuis, de “Hofkamer”, beslaat de volledige breedte van het perceel van het huis “Den Wolsack”.  De voorgevel van de “Hofkamer” is in het laatste kwart van de 18de eeuw verbouwd in Classicistische stijl, waarbij een perfecte symmetrie is nagestreefd.  De gevel is gedateerd in 1772 door middel van verschillende gevelopschriften: In het fronton van het middenrisaliet staat in statige Romeinse cijfers de datum MDCCLXXII en op de basementen van de hardstenen deuromlijsting staat links FAVDB ANNO en rechts MAR 1772.  De initialen verwijzen naar het echtpaar dat in 1772 de Hofkamer verbouwde: François Adrien Van den Bogaert en Maria Anna Roggens.