Huis Michel - Mol

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van een CHE-studie

Huis Michel is een eeuwenoude woning aan de Molse Markt, waarvan de oudste kern tenminste teruggaat tot de zestiende eeuw. Eind negentiende eeuw kreeg de woning een nieuwe neoclassicistische gevel, gepaard met de herinrichting van de interieurs. Het interieur bleef gaaf bewaard, met klassieke burgerlijke interieurs uit het einde van de negentiende en begin twintigste eeuw. Vanuit de tuin met monumentale beuken en lindeboom heeft men zicht op een fraaie achtergevel en authentiek koetshuis.