Amandinahoeve - Herk-de-Stad

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van een beheersplan

De Amandinahoeve in Herk-de-Stad is een vroeg-negentiende-eeuwse gesloten vakwerkhoeve en tevens het geboortehuis van de heilige Amandina. Naast het gaaf bewaarde woonhuis omvat de hoeve varkensstallingen, een schuur, een bakhuis en restanten van de vroegere varkensboomgaard. Het vakwerk werd opgebouwd volgens de typische technieken en detailleringen in de streek Vochtig-Haspengouw.  Naast de oude fruitbomen bleef de oude inrichting van het erf bewaard, alsook de omsluitende hagen van haagbeuk en éénstijlige meidoorn.