Wico - Overpelt

ARAT werd aangesteld voor het opmaken van het beheersplan van het Ursulinenklooster in Overpelt en zal mee instaan voor de restauratiewerken aan de gebouwen. 
Het Ursulinenklooster in Overpelt werd gebouwd tussen 1902 en 1909, naar ontwerp van architect Hyacinth Martens. Aanvankelijk functioneerde het gebouw als moederhuis voor de Ursulinenorde met bijhorend noviciaat. Vanaf de tweede helft van de twintigste eeuw werd het gebouw steeds verder in gebruik genomen als school. Momenteel worden de gebouwen gebruikt als schoolcampus van de middelbare school WICO Mater Dei. Het gebouw heeft neogotische elementen, maar ook ornamenten uit de neo-Vlaamse-renaissance zijn terug te vinden. 
Bijzonder aan het kloostercomplex is de betonnen kapel, ontworpen door kanunnik Joannes Broux en gebouwd in 1911. Het Engels-gotische ontwerp van de kapel in combinatie met het unieke en uiterst vroeger betongebruik voor een neogotische kerk, geeft het gebouw een grote historische waarde. Helaas bleek de kapel al na enkele jaren niet waterdicht te zijn, waardoor men een voorzetsteen heeft geplaatst en de betonnen structuur vandaag enkel aan de binnenzijde zichtbaar is. Mogelijkheden voor het herbestemmen van de kapel worden onderzocht, alsook de mogelijkheid terug een deel van deze betonnen oudste kapel te laten zien.