Kapel en apotheek St.-Elisabethgasthuis - Diest

ARAT werd aangesteld voor de restauratie en herbestemming van de kapel en apotheek binnen het Elisabethgasthuis te Diest. Ter voorbereiding van de restauratie werd een beheersplan opgemaakt. 
De apotheek werd reeds in 1710 opgericht en had vanaf het begin een publiek karakter. In de negentiende eeuw werd ze uitgerust met een nieuw interieur, dat vandaag gaaf bewaard bleef. De barokke kapel uit 1780 met prachtig stucwerk gewelf uit deze periode wordt herbestemd en wacht op herstel.