BHP vier bijzondere monumenten - Borgloon

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van vier beheersplannen voor vier bijzondere monumenten binnen de gemeente Borgloon: de begijnhofkapel, de neogotische rusthuiskapel, het kanunnikenhuis en het stadhuis. 
 
Het begijnhof van Borgloon ontstond aan het einde van de twaalfde eeuw, toen enkele begijnen zich vestigden rondom de kapel van het Johannieterhospitaal, dicht bij de stadspoort. In 1258 kwam er een definitief begijnhof, dat bleef bestaan tot aan het einde van de achttiende eeuw. In 1784 werd het begijnhof overgenomen door het armenbestuur van de stad. In 1802 werd het begijnhof omgevormd tot bejaardentehuis, er verbleven toen nog vier begijnen. Dit leidde ertoe dat in 1814 de kapel werd opengesteld voor publieke eredienst. Van het begijnhof blijft vandaag enkel deze bijzondere kapel bewaard, een romaans gebouw uit de eerste helft van de twaalfde eeuw. Behalve zijn oude structurele elementen bleven veertiende-eeuwse muurschilderingen en andere waardevolle interieurelementen bewaard. Het gebouw doet vandaag dienst als tentoonstellingsruimte.
De neogotische rusthuiskapel werd gebouwd tussen 1909 en 1911, naar ontwerp van Pierre Langerock. Het zaalkerkje van zes traveeën onder zadeldak beschikt nog over een bepleisterd interieur met intact bewaarde neogotische muurschilderingen.  
Het kanunnikenhuis is een herenhuis uit de tweede helft van de zeventiende eeuw en werd gebouwd in Maaslandse renaissancestijl. Een dienstgebouw in vakwerk bleef hierbij bewaard. De historische binnenplaats wordt afgesloten door een deels bewaarde bakstenen omheiningsmuur met inrijpoort. Het interieur bevat nog een aantal zeventiende- en achttiende-eeuwse interieurelementen. Het kanunnikenhuis werd gebouwd op de elfde- of twaalfde-eeuwse funderingen van de oude kanunnikenhuizen. De oorspronkelijke kelderruimtes uit deze vroegste periode bleven bewaard.
Het huidige stadhuis werd voor eerste maal vermeld in 1358 als ’s grevenhuis, mogelijk een aanduiding van de verblijfplaats van de graven van Loon, wanneer zij in Borgloon verbleven. Het stadhuis zelf werd gebouwd tussen 1668 en 1680, het laatste jaartal werd aangeduid in de gevelankers. Het werd opgetrokken in Maasstijl, met enkele bijzondere architecturale elementen zoals de rondbooggalerij, een mergelstenen Onze-Lieve-Vrouwekapel, kruiskozijnen in een mergelstenen omlijsting, een gevelsteen met inscriptie uit 1686, enzovoort. In 1905 werd het gebouwd gerestaureerd door Pierre Langerock, met wijziging van de schikking van de gelijkvloerse verdieping