Londenstraat - Antwerpen

ARAT werd aangesteld voor het opstellen van het beheersplan voor het Technicum in de Londenstraat
Hoewel het gebouw al sinds 1909 als school wordt gebruikt, werd het aanvankelijk gebouwd als onderkomen voor de dokwerkers, om hun barre werkomstandigheden een beetje te verzachten. Er werd kost en inwoon tegen lage prijzen aangeboden en er werd voor de arbeiders een toneelkring, een turnkring en zangkoor opgericht. Het gebouw werd in 1898 gebouwd door de Société Anonyme Werkmanswelzijn en werd ontworpen door Antwerpse architect Edmond Leclef. 
In 1909 stichtten de Aalmoezeniers van de Arbeid een ‘Vlaamsche Vakschool voor Mekaniek, Scheepsbouw en Elektriciteit’ in dit gebouw, dat zo de eerste beroepsschool in Antwerpen werd. De vakken werden in de jaren twintig uitgebreid met een diamantopleiding, een afdeling houtbewerking, juweliers en horlogemakers. In 1942 kreeg de school de naam ‘Technische Scholen Londenstraat’, sinds 1999 heet de school ‘Technicum Noord-Antwerpen’. 
Bijzonder aan het gebouw is de overkapte binnenplaats, die oorspronkelijk de feestzaal van het Werkmanshuis was. De feestzaal werd tot werkplaats verbouwd voor de school. De authentieke overkapping met spanten uit 1898 bleef vandaag bewaard.