Agnetenklooster - Arendonk

ARAT werd aangesteld voor de opmaak van het beheersplan en restauratiedossier voor de kloostersite. 
 
Het Agnetenklooster in Arendonk werd in 1717 gesticht, de eerste gebouwen werden vanaf 1726 opgericht, waardoor het klooster vandaag nog over een aantal achttiende-eeuwse gebouwen beschikt, met onder meer een authentiek bakhuis. Na de Franse Revolutie werd het klooster gesloten en verkocht men de inboedel als nationaal goed. In 1816 werd het klooster terug door de zusters hersteld en ging de nadruk nog meer liggen op onderwijs. De zusters lieten in de negentiende en twintigste eeuw enkele schoolgebouwen bijbouwen of vergrotingswerken uitvoeren. De laatste zusters verlieten het klooster in 2002, in 2003 werden de kloostergebouwen en de ommuurde kloostertuin als monument beschermd.